Burundian TCK problem: Ko uvuga Ikirundi?

This Burundian Life

MRG

Kenshi cane, iyo mpuye n’umurundi, canecane mu mahanga, duhejeje kuramukanya no kwidondora, ikiganiro gikurikira gisa nk’iki:

X: Muba mw’iquartier iyihe none i Buja?
Jewe: Quartier INSS
X: Ah, naka murazinanye rero?
Jewe: Oya sindamuzi
X: Eh none mw’iquartier uzinanye na bande?
Jewe: En fait, nta bajeunes nzi muri irya quartier vraiment, kandi nibaza ko atari benshi tungana babayo.
X: None wize he?
Jewe: Lycée Guebre Mariam
X: Oya ukiri mu Burundi je veux dire
Jewe: Oh, jewe sinigeze niga mu Burundi
X: Eh, bigenze gute?
Jewe: Navuyeyo ntaragera kuja mw’ishure
X: Eh none bigenda gute ngo uvuge ikirundi?

Inyishu y’ico kibazo rero ntayo nzi. Mpora mvuga ngo sinacibagiye ariko sinibaza ko umwana w’imyaka ine yoba avuga ikirundi cose mvuga. Novuga ko ari abavyeyi bigoye barakinyigisha, ariko basaza banje baranse kuciga. Ndibuka umwe aciga muri maternelle, mama amubwira ikirundi ntavyumve. Mama yaca ashavura akamubaza ati:”None nturi…

View original post 1,109 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s